Compliance en duurzaamheid

Mode-industrie van vandaag - "MVO in de praktijk"

De globalisering en de groeiende vraag naar ‘fast fashion’ heeft geleid tot een grote druk op de productie in lagelonenlanden in de kledingindustrie. Een ramp als Rana Plaza en milieuproblemen, als schaarste van grondstoffen, maken dit duidelijk. Met de introductie van de termen ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ en ‘Duurzaamheid’ zijn consumenten en multinationals meer bewust geworden van de negatieve effecten die kledingproductie heeft op het milieu en onder welke omstandigheden hun kleding wordt geproduceerd. 

Terwijl we ons klaar maken voor een nieuwe uitdaging, zijn we een mode-platform met ervaring en een duidelijke missie. Naast het bieden van een verschillende faciliteiten om de verzoeken van onze klanten op te volgen, willen we dit doen door omgeving en mensen die met ons werken over de hele wereld te respecteren. Wij geloven dat ‘MVO’ geen 'add-on' is, het is de manier waarop we zaken doen en onze betrokkenheid op lange termijn zal dit laten zien. Het is dan ook de manier waarop we ons bedrijf structureren.

Transparantie - "Transparency to guide the supply chain"

Transparantie is van belang om compliance en duurzaamheid te verbeteren. Een duidelijk beeld hebben van hoe, door wie en van welke materialen onze producten zijn gemaakt, is essentieel. Retail Tribes heeft hiervoor een compliance-team, welke de fabrieken regelmatig bezoekt. Al onze leveranciers zijn in bezit van de juiste certificaten en wij zorgen dat de norm op het hoogst mogelijk niveau gehouden wordt. Fabrieken besteden op een dagelijkse basis productie onderling aan elkaar uit. Om controle te hebben en hierin inzicht te creëren, hebben we verschillende acties ondernomen. De minimum gedragscodes voor derde partijen zijn opgenomen in onze code of conduct. Deze gedragscode is aan al onze leveranciers gepresenteerd en door hun  ondertekend. Daarnaast zijn we begonnen te werken via een ‘mapping-systeem’. Dit systeem geeft een overzicht van de belangrijkste machines in de fabriek en de machines die nodig zijn om het kledingstuk te produceren. Door kennis te hebben over de capaciteiten van de fabriek en de capaciteiten die nodig zijn om het kledingstuk te produceren, kunnen we het productieproces volgen en hebben we meer kennis met betrekking tot het uitbesteden van de productie.

Productielanden - "Tribes leading the way"

Retail Tribes is voor de productie van de collecties actief in; Bangladesh, India, China en Turkije. De productie is verspreid over bovenstaande landen, daar elk land en regio zijn eigen specialiteit heeft in het produceren van kleding. Op deze manier kunnen we de beste kwaliteit en prijzen voor onze collecties waarborgen. Hoewel de productie in verschillende landen wordt uitbesteed, handhaven we ons compliance-  en duurzaamheidsniveau. Alle fabrieken zijn bezocht voordat we een samenwerking met een fabriek aangaan. Naast deze bezoeken vragen we onze leveranciers om onze ‘code of conduct’ te ondertekenen. Deze gedragscode is gebaseerd op de conventies van de International Labour Organization (ILO) en schetst de vereisten voor leveranciers om zaken te doen met Retail Tribes. 

Lees hier onze Code of Conduct. De hoofdpunten van onze gedragscode zijn het volgende; 

  • Geen Dwangarbeid
  • Fatsoenlijke werktijden
  • Leefbaar loon
  • Geen discriminatie
  • Brandveiligheidswaarborging
  • Gezondheid en veiligheid op het werk 
  • Bescherming van het milieu
  • Dierenwelzijn 

Leveranciers als partners - "Supply chain management that will last"

Het outsourcen van de productie komt niet zonder valkuilen. Belangrijk is om deze valkuilen vooraf in kaart te brengen, daar we geloven dat het beter is om problemen te voorkomen dan op te lossen. Eén van de belangrijkste is het cultuur verschil, welke een bron is voor miscommunicatie. Miscommunicatie leidt tot fouten, kwaliteitsproblemen, late leveringen, late betalingen en uiteindelijk tot verhoogde werkdruk en overuren voor de werknemers in de fabriek. Het is ons doel om dit soort problemen van beide kanten in de keten te vermijden. Naast het tevreden houden van onze klanten, streven we naar langdurige relaties met onze leveranciers om een ​​beter milieu na te streven ​​en de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Wij vermijden miscommunicatie door regelmatige bezoeken aan de fabrieken. Niet alleen is ons inkoop- en compliance-team actief in de fabrieken, maar de directie, design en verkoop afdeling ook, om zo een betere kennis van de problemen in de fabrieken te hebben. Elke afdeling heeft een andere visie en samen hebben we één missie. Door nauw samen te werken met de productie op alle niveaus in het bedrijf, zijn we in controle over onze communicatie. We verkomen fouten en verhogen efficiëntie. Van beide kanten zijn de verwachtingen op elkaar afgestemd en onze leveranciers zijn onze partners in de productie.

Duurzaamheid

Bij Retail tribes is duurzaamheid een kernwaarde. Als trotse partner van Global Organic Textile Standard (GOTS) zijn we toegewijd aan het leveren van producten die voldoen aan de hoogste normen van milieuvriendelijkheid en sociale verantwoordelijkheid. Onze producten zijn voorzien van het GOTS-certificaat, wat garandeert dat ze zijn geproduceerd met respect voor mens en milieu, van grondstof tot eindproduct.

We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van ons productieproces om de impact op het milieu te minimaliseren. Dit omvat het verminderen van het gebruik van chemicaliën, water en energie. Door middel van innovatieve technologieën en continue verbeteringen streven we ernaar om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en een positieve bijdrage te leveren aan de planeet.

Bij Retail Tribes geloven we dat duurzaamheid niet alleen een verantwoordelijkheid is, maar ook een kans om te innoveren en te groeien. We streven ernaar om onze klanten hoogwaardige producten te bieden die niet alleen stijlvol zijn, maar ook een ethische en milieuvriendelijke keuze vertegenwoordigen. Sluit u aan bij ons in onze missie om de textielindustrie te transformeren en een duurzamere toekomst te creëren voor de volgende generaties.

 

Samenwerkingsverbanden met gecertificeerde fabrieken

De leveranciers met welke RT samenwerkt, bieden één of meerdere van de onderstaande certificaten / initiatieven / management systemen; 

SA 8000 is een internationale certificeringsnorm die organisaties stimuleert om sociaal aanvaardbare praktijken op de werkplek te ontwikkelen, te onderhouden en in praktijk te brengen. In plaats van het certificeren van producten, worden de fabrieken waar de producten worden gemaakt gecertificeerd. SA 8000-certificering heeft betrekking op kwesties als dwangarbeid en kinderarbeid, gezondheid en veiligheid op het werk, vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen, discriminatie, disciplinaire praktijken, werktijden, beloning en managementsystemen. 

The Business Social Compliance Initiative (BSCI) is the leading supply chain management system, which is supporting companies in social compliance. The core competence of the BSCI is encouragement towards lead firms and suppliers instead of certifying companies.

Retail Tribes is trots lid van GOTS en is gecertificeerd door Control Union onder het licentie nummer: CU 1017982. GOTS (Global Organic Textile Standard) is een internationaal certificaat voor biologisch textiel. Het certificaat garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde wijze gebeurt. GOTS stelt milieueisen aan alle fases van de textielketen, van de teelt tot aan de verwerking tot eindproduct, daarnaast stelt GOTS ook eisen aan de arbeidsomstandigheden in de productiefase. 

 

Oeko-tex Standaard 100 is een test- en certificeringssysteem voor textiel. De standaard richt zich op het beperken van het gebruik van schadelijke stoffen in relatie tot de gezondheid van de eindgebruiker.

 OCS 100 & OCS Blended: Het Organic Content Standard (OCS) is een certificaat voor textiel dat minimaal uit 95% tot 100% biologische materiaal bestaat. Het OCS Blended certificaat is van toepassing op textiel producten met een minimum van 5% biologische textielvezels. Het keurmerk stelt eisen aan de teelt voor grondstof en vezelproductie. 

 

REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van Chemische Stoffen. Het doel van REACH is om de risicos van chemische stoffen voor mens en milieu te beperken en te reguleren.